Štúrovo a okolie

 

ŠTÚROVO je najjužnejším a najteplejším mestom na Slovensku , ležiace na ľavom brehu Dunaja na slovensko-maďarskej hranici. Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na kopulu ostrihomskej baziliky, ktorá je akoby na dosah ruky. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajúc krásnu panorámu Kováčskych a Pilišských vrchov a vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov.

 

Kultúrne pamiatky:

 

 MOST MÁRIE - VALÉRIE

Most Márie Valérie dlhý 509 metrov, spájajúci Štúrovo s maďarským Ostrihomom, bol vybudovaný v roku 1895. Ustupujúce nemecké vojská ho 6.12.1944 vyhodili do vzduchu. Za obdobie socializmu  nedošlo medzi susednými štátmi k dohode most zrekonštruovať. Medzi mestami premávala kompa, ktorá prevážala autá i ľudí. Až 11. októbra 2001 na základe dohody vlád Maďarska a Slovenska bol zrekonštruovaný a daný do prevádzky, čo sa stretlo s mimoriadnym ohlasom obyvateľov nielen oboch miest, ale aj Európskej únie.

 

 Mestské múzeum Štúrovo

 Stále expozície:

Od praveku  až po súčasnosť – archeologická a historická expozícia
Ľudová kultúra Štúrova a okolia – národopisná expozícia
V zrkadle času – expozícia kultúrneho a hospodárskeho vývoja mesta Štúrova

 

 Esztergom

Najväčší kostol Maďarska Ostrihomská bazilika z 19 str. sa týči  nad pravým brehom Dunaja. V Bazilike sa nachádza na celom svete  jedinečný oltárny obraz, ktorý namaľoval Michelangelo Grigoletti. Zobrazuje nanebovstúpenie Márie , namaľované na  plátno. Navštíviť môžete aj kryptu, kde sú pochovaní arcibiskupi, cirkevný hodnostári. Klenotnica sa nachádza v bazilike, ponúka jedinečnú výstavu arcibiskupských klenotov, sakrálnych predmetov,  medzi najznámejšie patrí  korunovací kríž. Z kupoly sa Vám naskytne nádherný pohľad na Dunaj, Kováčoské kopce  a prekrásne okolie.  Pri bazilike sa nachádzajú pozostatky  kráľovského  paláca kde pôsobí hradné múzeum.

 

 Visegrád

Nevynechajte návštevu starovekého horného  hradu Fellegvár, ku ktorému sa najlepšie dostanete po 6 km dlhej ceste Panoráma so stredu obce. Nájdete tu viaceré výstavy - výstava svätej koruny, výstava stredovekých zbraní, cez nádvorie sa môžeme dostať k južnej bašte. Dolný hrad pochádza z 13.str v zrekonštruovanej obytnej veži hradu, ktorá sa nazýva Šalamúnova veža je múzeum kráľa Mateja I.Korvína , renesančný kráľovský palác (királyi palota) sa nachádza v strede obce.